Služby

PHMARKET

První ucelený zákaznický systém sdružující poptávku po vysoce inovativních PHM "Diesel 4000 PRO+ a Natural 4000 PRO+" ve Vašem okolí. Pohonné hmoty, které svojí chytrostí kvality a ceny vystavěly nový pojem v oblasti inovace paliv. Diesel 4000 PRO+ a Natural 4000 PRO+ jsem schopni dovézt až k Vám, nebo si je můžete natankovat v síti našich partnerů.

Kritéria zadaná zákazníkem a dodavatelem

Zákazník

Odběratel

 • Požadovaný objem
 • Čas dodání
 • Platební podmínky
 • Cena
 • Technická specifikace místa dodání (+foto)
 • Adresa (možnost navigace)
 • Propojení s účetním systémem (automatické objednávky a vystavení faktur = 1 click)
 • Chat
 • Možnost burzy a soutěžení cen PHM
 • Možnost přesného plánování odběrů
 • Přehled vývoje cen

Prodejce

Dodavatel

 • Možnost sdružování dodávek do konkrétní lokality, snížení nákladů spojených s dovozem a rozvozem dodávek v oblasti
 • Informace o platební morálce a kondici odběratelů
 • Možnost prezentace vlastních výrobků a jejich nabídek
 • Chat
 • Možnost přesného plánování dodávek
 • Možnost participace na burze
 • Ucelený přehled odběratelů
 • a možnost okamžité interakce s nimi

VIRTUÁLNÍ ČERPACÍ STANICE

Projekt PHMARKET se vyvíjel od roku 2013 a od roku 2017 dochází k jeho aplikaci na denní potřeby našich zákazníků. Projekt PHMARKET v sobě sdružuje 3 nabídky služeb pod jednotou obchodní značkou “VIRTUÁLNÍ ČERPACÍ STANICE“: 


1)  v oblasti PHM je cílem projektu vytvoření vlastních prémiových PHM na míru přímo zákazníkem, doslova pak představuje vytvoření vlastního prémiového paliva za =< 60 haléřů (dle míry ředění); k tomu slouží prostředky jako Diesel 4000 PRO+ a Natural 4000 PRO+ snižující celkové výdaje na opravy vozových jednotek; vozidla mají již po pár nájezdech prokazatelně lepší zátah při nižších otáčkách, tišší chod, zvýšenou mazivost a při spalování - téměř 100% - je výrazně snížena spotřeba; za zmínku stojí i fakt, že dochází výrazným způsobem ke snížení emisí plynných a pevných částic - HC, NOx, CO2 a CO – což představuje velmi vhodnou variantu pro městskou hromadnou dopravu a technické služby měst a obcí, kde je zdraví občanů prvořadým záměrem.


2)  za projektem PHMARKET stojí ucelený systém pro rozvoz PHM kdekoli po České republice; myšlenka projektu v sobě zahrnuje velkou míru přidané hodnoty jak pro koncového zákazníka, tak i pro jejich dodavatele (distributory nebo čerpací stanice); výsledkem je skutečnost, že konečný zákazník/spotřebitel si při aktivním zapojení do systému snižuje náklady na jejich nákup díky chytrému systému sdružování poptávky po PHM - na straně odběratele PHM dochází ke snížení ceny PHM, na druhé straně ale současně přináší vyšší efektivnost a zisk pro distributory nebo čerpací stanice s vlastním rozvozem PHM.


3)   VIRTUÁLNÍ ČERPACÍ STANICE nabízí současně i model rychlé a okamžité distribuce zboží dodavatelem/prodejcem – kdy se krátí doba spotřeby/použitelnosti zboží nebo se zboží vyznačuje svojí sezónností - ke konkrétním zákazníkům (koncovým kupujícím) prostřednictvím vyhlášení burzy na zboží (otevření kapacity zboží, vyvolávací ceny a jejího ukončení); může se jednat nejen o vyhlášení burzy na PHM, vody do ostřikovačů, ad-blue, ale stejně tak i o prodej většího množství snadno zkazitelného zboží jako jídla (bagety) a nápojů; do projektu se ale mohou aktivně zapojit i další podnikatelské subjekty stojící zcela mimo rozsah zájmu čerpacích stanic nabízející objemnější nabídku různého zboží vlastní výroby (maso, sýry atd.).


Vše je velmi jednoduché a chytré zároveň. Jamile se do projektu zapojíte a zaplatíte jednorázový vstupní poplatek 500 Kč (měsíčně pak 190 Kč), získáte individuální přístup k projektu “PHMARKET“ a “VIRTUÁLNÍ ČERPACÍ STANICE“ zároveň. Vše je automatické a vy získáváte přehled o jednotlivých burzách, do kterých se můžete zapojit a sami sledovat, jak se díky Vašemu aktivnímu zájmu původní nabídka stává ještě výhodnější. Svoje potřeby si optimalizujete časově i finančně. Kontaktujte nás a my Vám blíže popíšeme, jak společně s námi můžete postoupit ještě dále, než jste si doposud mysleli.

Váš chytrý přístup rozhoduje o Vaší budoucnosti.