Burza PHM

BURZA PHMARKET

První ucelený zákaznický systém sdružující poptávku po vysoce inovativních PHM "Diesel 4000 PRO+ a Natural 4000 PRO+" ve Vašem okolí. Pohonné hmoty, které svojí chytrostí kvality a ceny vystavěly nový pojem v oblasti inovace paliv. Diesel 4000 PRO+ a Natural 4000 PRO+ jsem schopni dovézt až k Vám, nebo si je můžete natankovat v síti našich partnerů.

Kritéria zadaná zákazníkem a dodavatelem

Zákazník

Odběratel

 • Požadovaný objem
 • Čas dodání
 • Platební podmínky
 • Cena
 • Technická specifikace místa dodání (+foto)
 • Adresa (možnost navigace)
 • Propojení s účetním systémem (automatické objednávky a vystavení faktur = 1 click)
 • Chat
 • Možnost burzy a soutěžení cen PHM
 • Možnost přesného plánování odběrů
 • Přehled vývoje cen

Prodejce

Dodavatel

 • Možnost sdružování dodávek do konkrétní lokality, snížení nákladů spojených s dovozem a rozvozem dodávek v oblasti
 • Informace o platební morálce a kondici odběratelů
 • Možnost prezentace vlastních výrobků a jejich nabídek
 • Chat
 • Možnost přesného plánování dodávek
 • Možnost participace na burze
 • Ucelený přehled odběratelů
 • a možnost okamžité interakce s nimi

VIRTUÁLNÍ ČERPACÍ STANICE & E-SHOP

Projekt PHMARKET se vyvíjel od roku 2013 a od roku 2017 dochází k jeho aplikaci na denní potřeby našich zákazníků. Projekt PHMARKET v sobě sdružuje 3 nabídky služeb pod jednotou obchodní značkou.


Nabídku a rozvoz vysoce kvalitních PRÉMIOVÝCH PALIV za  60 haléřů / litr tak i klasické POHONNÉ HMOTY (vše dle normy EN590 a EN228) pomocí vlastního burzovního systému,*

V oblasti PHM je cílem projektu vytvoření vlastních prémiových PHM na míru přímo zákazníkem, doslova pak představuje vytvoření vlastního prémiového paliva za =< 60 haléřů (dle míry ředění); k tomu slouží prostředky jako Diesel 4000 PRO+ a Natural 4000 PRO+ snižující celkové výdaje na opravy vozových jednotek; vozidla mají již po pár nájezdech prokazatelně lepší zátah při nižších otáčkách, tišší chod, zvýšenou mazivost a při spalování - téměř 100% - je výrazně snížena spotřeba; za zmínku stojí i fakt, že dochází výrazným způsobem ke snížení emisí plynných a pevných částic - HC, NOx, CO2 a CO – což představuje velmi vhodnou variantu pro městskou hromadnou dopravu a technické služby měst a obcí, kde je zdraví občanů prvořadým záměrem.


E-SHOP s vyhlášením burzy na zboží běžné denní spotřeby pro motoristy všech oblastí za bezkonkurenční ceny (oleje, ad-blue, vody do ostřikovačů, baget, nápojů atd.),*

Model rychlé a okamžité distribuce zboží dodavatelem/prodejcem – kdy se krátí doba spotřeby/použitelnosti zboží nebo se zboží vyznačuje svojí sezónností - ke konkrétním zákazníkům (koncovým kupujícím) prostřednictvím vyhlášení burzy na zboží.


E-SHOP s vyhlášením burzy na určitý kontingent zboží mimo rozsah čerpacích stanic - zboží vlastní výroby (maso, sýry, konzervy, zavařeniny atd.).*

Projektu se ale mohou aktivně zúčastnit i další podnikatelské subjekty stojící zcela mimo rozsah zájmu čerpacích stanic nabízející objemnější nabídku různého zboží vlastní výroby (maso, sýry, konzervy, zavařeniny, sirupy atd.).


*burza: elektronická aplikace zajišťující otevření kapacity daného zboží, vyvolávací ceny a vymezení času pro nákup, to vše v režimu rychlé a okamžité distribuce zboží dodavatelem po ukončení burzy.

 

CÍL PHMARKET 

Ucelený systém NEJEN pro rozvoz PHM kdekoli po České republice, ale i výše ZMÍNĚNÝCH KOMODIT A ZBOŽÍ ve větším množství ke koncovému spotřebiteli na bázi B2B nebo B2C PROSTŘEDNICTVÍM VYHLÁŠENÍ BURZY DODAVATELE. Myšlenka projektu v sobě zahrnuje velkou míru přidané hodnoty jak pro koncového zákazníka, tak i pro jejich dodavatele (distributory, čerpací stanice nebo další dodavatele zboží včetně jeho sezónního rozsahu). Výsledkem je skutečnost, že konečný ZAKAZNÍK/SPOTŘEBITEL si při aktivním zapojení do systému SNIŽUJE NÁKLADY na jejich nákup díky chytrému systému sdružování poptávky, na druhé straně ale současně přináší vyšší efektivnost a zisk pro ZADAVATELE BURZY.