Časté dotazy

K čemu burza slouží?

Burza slouží ke sdružování poptávek na PHM v konkrétním místě (vymezené atrakční oblasti), čímž umožňuje snížit náklady na jejich nákup; můžeme říci, že čím více klientů se do burzy zapojí, tím výraznější bude sleva promítající se jak do samotné dopravy PHM nebo do celkové ceny PHM a vice versa.


Kdo se může burzy účastnit?

  1. zákazníkem systému se stává koncový uživatel PHM, v podstatě každý, kdo potřebuje nakupovat PHM do vlastních nádrží nebo na konkrétních čerpacích stanicích, které do systému patří; je pravdou, že systém je zejména uzpůsoben potřebám menších klientů, aby tito mohli dosahovat na zvýhodnění větších a velkých klientů;
  2. menší čerpací stanice (ne distributoři) s vlastním rozvozem, kteří díky systému oslovují nové zákazníky případně přinášejí větší přidanou hodnotu pro zákazníky stávající nebo mohou dokonce i v menších dodávkách oslovit i větší koncové klienty dodáním menšího množství zboží za výhodnější cenu pro danou oblast (vlnový efekt při končící se burze)
  3. zákazníkem systému se stává i samotný distributor PHM, který si díky systému optimalizuje/plánuje prodej PHM v dané lokalitě a je schopen oslovit i menší odběratele, kteří mnohdy na “výhodnější“ cenu PHM nedosáhnou nebo může profesionálním způsobem zajišťovat dopravu pro samotného dopravce PHM a současně ho i více motivovat samotnou cenotvorbou.

Nabídka burzy?

  • základem nabídky je rozvor a prodej PRÉMIOVÝCH PALIV za 0,60 HALÉŘŮ na 1 LITR pod označením DIESEL 7+ nebo Natural 7+; palivo Vám na místě namícháme nebo je obsaženo již v zásobnících na smluvní čerpací stanici;
  • možný je rozvoz i běžných paliv dle norem EN590 a EN228, topných olejů, CNG a LPG.