Návod

V současném profilu máte možnost nahlédnout do množství vyhlášených burz na PHM, kterých se můžete účastnit; každá burza obsahuje detailní přehled o nabízeném produktu, o jeho celkové kapacitě, dostupné kapacitě, minimálním odběru, maximálním odběru a aktuální ceně za 1 LITR.

Součástí klientského profilu je i přehledná tabulka s aktuálním stavem burzy a Vaší konkrétní účastí. Po ukončení burzy budete kontaktování a vyzváni k úhradě částky za Váš klientský podíl v dané burze, který se stává směrodatnou závaznou objednávkou.